Nikons – CLS

Creative Light System

Artiklen er delt ind i følgende:

Intro"> Intro

Hvad er CLS

CLS som system

Hvornår og hvilket udstyr

 

Kameraer

D40/D40x/D50

D70/D70s

D80 - D200 - D300

D2H - D2Hs - D2X - D2Xs - D3

Flashes

SB-800 som master

Remote flashes

SB-800 som remote

SB-600 som remote

Eksempler

 

 

Intro

 

Da jeg gentagne gange har oplevet at man generelt ikke helt ved hvad Nikons flashes kan og hvilke muligheder der ligger i den teknologi de indeholder, besluttede jeg mig for at skrive denne artikel.

Denne artikel er skrevet som tillæg til manualen, sagt på den måde at manualen er god, men der har man købt sin flash og denne artikel er ment information omkring det at tage flashbilleder med flere flashes - det kræver dog at man har lidt begreb omkring almindelige begreber såsom TTL og lign.

 

Jeg har selv brugt systemet siden D70 kom frem medio 2004 og kan indtil videre tilføje 3 flashes i tasken.

Vi er dog to fotografer som deler lys i specielle tilfælde og så er der 5+!

 

Personligt bruger jeg flash til mange ting – eks.: 

Bryllupsfotografering      -  Flashes og små stativer er nemme at have med overalt.

Arkitektur                          -  Her kan man selv lægge lidt spændende lys på en bygning hvis ikke der er det i forvejen.

Makro                                 -  En dejlig ting med lys man selv kan lægge præcist og med den udladning
                                                 der  ønskes – man kan endda krydre med et farvefilter på flashen.

Børneportrætter             -  En fleksibel mulighed. Som passer fint til det uforudsigelige i at tage billeder af  børn.

Portrætter/on location - En transportabel løsning, som kan ændres hurtigt for at tilpasse sig formålet.

Kort sagt, der er ingen grænse for hvad Nikons flash kan bruges til kun fantasien sætter grænsen. – og så er de fleksible – det er vigtigt – de kan stilles op på få minutter og vejer intet - og ikke mindst er pålidelige.

 

 

Hvad er CLS?

CLS – står for - Creative Light System

Det er et system hvor man kan kontrollere og styre sine flashes trådløst.

 Kommunikationen foregår ved hjælp af mikroglimt - som flashen og kameraet sender inden det endelige billede tages - mere om det efter introen omkring begreberne i CLS

Master -     Er den styrende enhed, eks. et kamera(D70(s), D80, D200, D300), eller et kamera med en
                    masterkompatibel enhed monteret.

Remote - Er den enhed som bliver styret trådløst via masteren, enheden bliver indstillet til remote og
                   eneste mulighed for indstilling på displayet er zoom funktionen, alt andet bliver justeret på
                   masterenheden

Mikroglimt

Mikroglimt eller preflash bruger flash og kamera til eks. TTL så preflashen er til at informere kameraet om korrekt eksponering af flashen - I TTL og automatik programmerne informeres også om blænde og lukkertid.
Mikroglimtene bruges også til at informere omkring hvilken kanal og gruppe masterenheden ønsker bliver fyret af og med hvilken styrke.
Selv i M bruger kameraet et par mikroglimt til at informere remote flashen omkring styrken den skal fyre af med og kanal/gruppe.

Her er det vigtigt ikke at misfortolke med gammeldags slave!

 

Et eksempel kunne være at man godt ville have lidt sidelys på en model/person.

Tidligere måtte man så købe et kabel, eller sætte sin flash(2) på et stativ og sætte den som

slave(slave = affyring af flash på glimt fra anden flash).

Satte man sin flash som slave kunne man ikke justere den – eller med andre ord, man havde ikke kontrol over udladningen – andet end ved at stille flashen til manuel udladning – eks. 1/2 af fuld styrke - og skulle det ændres var der kun én mulighed nemlig tilbage til slaveenheden og ændre på styrken.

Problemet ved slave er at det kræver at en sensor i flashen – til at opfange nu skal der udlades, ikke altid vil opfange et glimt/flash – i solskin, eller at slaven vil gå af hvis anden fotograf laver et glimt/flash.

flash - nr. 2 vil aldrig være en troværdig enhed.

Sætter man slaven i TTL – så fyrer den af som om den skal være hovedlys – og man kan sjældent sætte flere sammen med TTL med held. 

Løsningen er CLS.

 

CLS kan lidt frit siges som værende = Kommunikation mellem flashes og kamera trådløst!

 

 

CLS som system

 

For tager vi samme udgangspunkt som før.

Men med to CLS enheder, og et CLS kompatibelt kamera.

Så sætter vi flashen på kameraet(1) som master

Det kan gøres på flere måder, for de kameraer som har indbygget flash D70(s), D200, har den funktion at den indbyggede flash kan være master.

Dog med undtagelse af D40 - D40x og D50 som kræver en påmonteret SB800/SU800 for at kunne agere master.

 

 

Hvornår, og til hvilket udstyr?

 

Nikon udviklede og lancerede i 2003 - SB-800 flashen som den første flash med CLS.

Lanceringen af SB-800 skete sammen med Nikons nye topmodel – D2H – som var det første kamera som var kompatibel med CLS. I 2004 kom SB-600 på markedet og senest her i overgangen mellem 2005-2006 kom Nikon med deres makrosæt og trigger unit - med SB-R200 og SU-800.

Hvorfor skal enhederne være kompatible – fordi kameraet udsender et eller to preglimt inden affyring af flashen dette vil få alle andre normale flash til at gå af. Disse preglimt bliver brugt af kameraet til at måle den korrekte udladning fra flashen.
Samt at preglimtene bliver brugt til korrekt eksponering af kamera og flash i automatik programmerne.

 

Jeg vil her starte med at vise kameraer der er kompatible, samt indstillingerne i flere af dem.

Derefter kommer flashes og deres indstillingsmuligheder.

 

 

--------------------------

 

Kameraer

 

Af CLS-kompatible kameraer er der i dag følgende modeller:

D40 - D40x - D50 – D70 – D70s – D80 - D200 - D300

D2H - D2Hs – D2X - D2Xs - D3

F6

 

--------------------------

 

 

D40 - D40x - D50

D40 - D40x - D50 - understøtter kun master/CLS når SB-800 er monteret

Derfor kig under SB-800

 

----------------------

 

 

 Nikon D70 - D70s - Som master

 

Det er vigtigt her at pointere at indstillinger og gruppering under D70/D70s kun gælder for netop dette kamera - D70 - D70s.

 

D70-D70s - understøtter master med kameraets indbyggede flash - dog kun gruppe A - kanal 3

Hvilket vil sige at man med den indbyggede kun kan trigge én gruppe + master(kameraet).

eks:

1- Kameraets indbyggede - som master

2 - SB-600 eller SB-800 i remote

 

I ovenstående eksempel vil man kunne få 1 og 2 til at affyre i for eksempel I-TTL - med korrekt belysning i auto.

 

Som note er jeg nødt til at sige at man kun kan sætte flash 1 og 2 i samme mode på et D70.

 

Hvis man som her kun vil have sidelys er man nødt til at skærme lyset lidt af, eks. med sin egen hånd, men man kan ikke slukke for den indbyggede.

 

Her er D70 menuen ved valg af kameraet som commander:

Først ind i - Flash mode

Så ind i - Commander mode

 

Instillingerne er følgende:

I-TTL

AA

Manuel

 

 Det er de modes som man kan vælge at CLS skal bruge sammen med den/de eksterne flash.

Som note her kan jeg sige at man kan bruge to eller flere eksterne flash, men med brug af den interne som master vil man kun have muligheden for at stille alle flash ens.

 

Med en kamera monteret flash(SB-800) som master understøttes alle

4 kanaler og tre grupper(A-B-C) - Alstå muligheden for at have enheder med forksellig udladning

Samt at man med den indbyggede får et billede pr. tryk på udløseren.

Med en SB-800 kan man tage en serie.

 

-------------------------------

 

 

Nikon D80 - D200 - D300 - Som master

D300 - er estimeret og jeg formoder ikke at der kommer de store forskelle i denne menu.

D80 er ikke helt som D200 men master menu delen er identisk.

D80 - D200 - D300 - understøtter master med kameraets indbyggede flash - her kan man tilmed styre 2 grupper + den indbyggede

 Hvilket vil sige 2 grupper = med to forskellige udladninger + master som en 3.

 

Her kan vi tilføje en flash i systemet - altså en gruppe mere

Eks:

1 - Kameraets indbyggede - som master

2 - SB-600 eller SB-800 i remote - gruppe B

3 - SB-600 eller SB-800 i remote - Gruppe A

 

Her kan jeg bruge:

1 om at opbløde skygger

2 om at være hovedlys

3 som hårlys

 

 

Her er indstillingsmulighederne i kameraet!

Her kan man se at:

built in - den indbyggede er sat til at køre TTL - med 0 i eksponeringskompensation

Gruppe A - er sat til M - 1/16 af fuld udladning

Gruppe B - er sat til M - 1/2 af fuld udladning

Neders kan man se at vi her kører på Kanal 3

 

Var der for eksempel flere fotografer i rummet kunne de køre kanal 1, 2, eller 4.

Hvilket vil sige rimeligt store chancer for at man ikke "stjæler" hinandens lys.

 

Med D80 - D200 - D300 kan man vælge dette for den indbyggede:

TTL

- - = Slukket

M - Manuel

 

For gruppe A og B er der følgende muligheder:

- - = Slukket

TTL

AA - auto Aperture(blænde)

M - Manuel

 

Med en kamera monteret flash(SB-800) som master understøttes alle

4 kanaler og tre grupper(A-B-C)

Samt at man med den indbyggede får et billede pr. tryk på udløseren.

Med en SB-800 kan man tage en serie.

 

-------------------------------

 

Modellerne

D2H - D2Hs - D2X - D2Xs - D3

Er alle kameraer der kræver at der er monteret en flash - SB-800 for at kunne køre CLS.

 

---------------------------------

 

Flashes

 

Af flashes der understøtter CLS er der:

SB-600 - SB-800 - SB-R200 - SU-800

 

-------------

SB-800 - Må betegnes som master Det er den eneste flash der kan være master

Den kan dog også bruges som remote

--------------

SB-600 - kan kun bruges i remote

-------------

SU-800 - Kan kun være master - og er ikke en flash men en unit til at styre og affyre remote

SU-800´s menu i masterdelen er meget lig den som forefindes på SB-800.

Dog kan man skifte under batteridækslet til makro, her kan man så kun bruge kanal A og B.

og flytte lyset med pilene, enten mod højre eller venstre.

--------------

 SB-R200 - understøtter kun remote - og en enhed lavet specielt til makro.

 ------------------

 Kits med SB-R200:

2 SB-R200 og 1 SU-800 - samt adaptere til objektiver

2 SB-R200 - samt adaptere til objektiver 

----------------------------

 

 

SB-800 - Som master

SB-800 - Må betegnes som den ultimative flash - den kan både være master og remote

Det er den eneste flash der kan være master.

SU-800 kan også være master men det er ikke nogen flash.

 

Jeg vil her lige kort vise hvordan menuen ser ud på en SB-800 samt hvordan flashen instilles til master, og hvilke muligheder der er for indstillinger.

 

 

Her er vi inde i menuen på SB-800 og kan nu vælge master

 

Når master er valgt får vi dette frem på displayet

 

 

M - Masterenheden, som sidder på kameraet

Gruppe A - M1/1 (M-manuel)

 Gruppe B - M1/16

Gruppe C - M1/8

Kanal - ch4

 

Ovenstående er et eksempel på en indstilling med 4 grupper af flashes.

 

 

 

Her er alle slukket - derfor den stiplede linie efter allesammen

 

 

Med SB-800 kan M(master) - kan gruppe A-B-C styres individuelt.

Man kan slukke masteren - og tænde eks. gruppe A

Så trigger masteren kun gruppe A

 

Hvilke indstillinger er der i master og gruppe A - B - C:

- - = Slukket

TTL

AA - auto Aperture(blænde)

M - Manuel

 

 

Hvis vi tager dette eksempel igen så kan vi med to units

1 - SB-800 som master

2 - SB-600 eller SB-800 i remote

 

Det vil eks. se sådan ud på panelet, hvis begge kører TTL

 

 

Her er der godt nok justeret -0,7 blænde på kanal A

Men det er det, at kunne justere samt lave det lys man vil have i den givne situation der gør CLS så fleksibelt.

 

--------------------------------

 

Som tillæg kan man også køre SB-800 som repeterende flash

Det vælges således

 

Master RPT

 

 

Så ser master menuen således ud.

Man kan her kun sætte flashes og remote i A - B - C til enten RPT eller slukket

Man vælger så udladning og efterfølgende hertz

 

Remote enheder/flashes - skal dog stadig som altid stå i remote

--------------------------------

 

Remote flashes

 

Som Remote flash kan bruges:

SB-800

SB-600

SB-R200

 

 

Det er her vigtigt at kende forskel på en flash i remote og en i slave.

En slave er en ukontrollerbar enhed der affyrer sit glimt ved glimt fra anden flash

 

Nikon kalder deres slave for SU-4 - hvilket også kan ses på billedet nedenfor

 

 

----------------------------

 

 

SB-800 som remote

 

SB-800 dækker alle mulighederne inkl. hvis man ikke vil køre CLS mere

på en SB-800 hedder det SU4(slave)

 

SB-800 har følgende muligheder i remote

TTL

Manuel

AA - auto Aperture

RPT - repeterende flash

 

 

Skal man sætte SB-800 som remote gøres dette i menuen

 

 

Her går man ned og vælger remote

 

Når remote er valgt skal man så til at sætte kanal og gruppe

 

 

Nu er Remote valgt som det ses af displayet.

denne flash står nu i gruppe A

Kanal - 3

 

Hvilket er det samme som kameraet som skal udløse denne flash skal stå på

 

Havde vi en flash mere kunne vi give den samme frekvens hvis de skulle gå af med samme udladning.

Eller vælge kanal B for at udlade med en anden styrke.

Som slutkommentar til remote enheden skal den stadig stå som remote lige meget om masteren kører

TTL eller rpt(repeterende flash)

----------------------

 

SB-600 som remote

 

SB-600 dækker stort set det samme indenfor Remote enheder altså

TTL

Manuel

RPT

AA

 

 

Flashen er dog en del simplere bygget op, og har et mindre ledetal.

 

---------------------

 

 

Eksempler

 

Som slutnote vil jeg lige notere at det er vigtigt at de flash som kører remote, de har et lille 5 mm øje, det skal altid pege mod kameraet. - hvilket nogen gange ser lidt sjovt ud at man har bagsiden mod kunden. - Men det virker stadig glimrende.

 

Her er nogle eksempler hvor der er brugt CLS.

 

 

 

 

Her står der 1- SB-800 og 1 - SB-600 på jorden foran roskilde domkirke.

D70 - som master

Remote - SB-800 og SB-600 - indstilling TTL

 

Man kan se at flashene når op til de 3 vinduer - uden flash ville bunden være sort, eller toppen udbrændt.

Her et mere hvor flashen laver lyset i stedet for de to lamper i jorden.

D70 - som master

 

Her er to flashes sat på stativ, og personerne stod under et træ

med en kameramonteret flash

Master - SB800

Remote - SB-800 og SB-600

 

Her er to flashes sat på stativ, med en kameramonteret flashsh

Master - SB800

Remote - SB-800 og SB-600

 

Her er to flashes sat på stativ, med en kameramonteret flashhes sat på stativ, med en kameramonteret flash

Master - SB800

Remote - SB-800(med farvefilter) og SB-600

 

Denne legetøjsbil står på et stk. sort karton, og en flash med farvefilter er fyret op på bagstykket som er et stk. blåt karton.

 

Dette er et eksempel på repeterende flash som>Dette er et eksempel på repeterende flash som

SB-800 som master

SB800 som remote

-----------------

 

Mulighederne er mange og CLS bremser ikke nogen.

Og jeg håber at denne artikel kan bruges og evt. kunne skabe lidt interesse omkring CLS

 

Med venlig hilsen

Klaus Hestkjær - Hestkjaer foto

 

Denne artikel er skrevet på min/fotografens eget initiativ og er kun skrevet som en vejledning. 

Alle billeder og illustrationer er lavet af hestkjaer foto©